We kiezen voor directe samenwerking (direct trade) met onze koffiecoöperatie Asprounión. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Coöperaties zijn voor ons de ‘drivers for change’, omdat ze een belangrijke faciliterende rol hebben voor hun boerenachterban. En er is een grote potentie voor hen tot het voeren van een regierol op vele gebieden zoals proces- en kwaliteitsverbetering, inclusie van de kleinschalige boeren, meer waardecreatie en de link voor de boer naar internationale markten. Daar ondersteunen wij  Asprounión graag bij als lange-termijn partner.

Lange-termijn samenwerking

Door samen te werken met een coöperatie zijn wij in staat om vele projecten op te zetten. We maken nu een transitie naar een biologische koffieteelt, iets wat zonder coöperatie onmogelijk zou zijn. Boeren en koffieteelt werken veel via traditionele methoden en een verandering kan lang duren en vergt veel overtuiging. Maar goed voorbeeld doet volgen want 30 van de 200 boeren van Asprounión zijn in 2019 dankzij Kinti al overgestapt naar biologische landbouw!

Wij geloven daarnaast sterk in een écht gelijkwaardige samenwerking en regie op de origine. Zo draag je samen het risico en de winst. Dit motiveert telers tot het produceren van de hoogst mogelijke kwaliteit van de koffie. Ze krijgen regie en inzicht in de hele keten.

Eerlijke koffie door eigen regie

Het neerzetten van een eerlijke keten is enorm complex. De koffie-industrie is gigantisch en er zijn veel spelers met uiteenlopende belangen. Asprounión is slechts een klein deel van de industrie, maar in hun eigen gemeenschap zijn ze in staat gebleken om echt een verschil te maken. Door de samenwerking me Kinti hebben we nu in de Nariño regio onze eigen gezamenlijke koffieschool. Hier kunnen koffietelers en hun kinderen erkende koffiediploma’s halen. Daarnaast hebben we uitwisselingsprogramma’s, workshops en nemen we deel aan koffiekampioenschappen.